pexels-sevenstorm-juhaszimrus-443383

Feisan Parkstad BV

Feisan Parkstad koopt gevoelig particulier bezit

Deze woningen worden gerenoveerd en verduurzaamd om een prettige leefomgeving te creëren. Het doel is om zoveel mogelijk woningen in een wijk op te knappen. Zo wordt de hele wijk uiteindelijk beter qua waarde en leefomgeving.

Wij zijn er heilig van overtuigd dat wanneer je een prettige plek hebt om te wonen, met een goede dagbesteding, een opleiding en gezonde voeding, het leefklimaat in een wijk binnen een paar jaar gigantisch verbetert.

Met een fijne woning leven mensen makkelijker en socialer in de wijk. In de regio Parkstad gaan veel wijken qua onderhoud achteruit. Bij particulier eigendomschap kan het onderhoud dat een pand nodig heeft vaak niet worden gerealiseerd. Hierdoor ontstaat het verval in de straten.

Als we nu beginnen met het herstructureren en verbeteren van wijken, zorgen dat kinderen een goede opleiding krijgen en mensen helpen met dagbesteding en voedingsadviezen, dan kunnen we onze wijken naar een hoger niveau tillen.

Gelukkig zijn er steeds meer gemeenten en overheidsinstanties die deze problematiek herkennen. Er moet iets gebeuren, maar een plan is er nog niet. Wij streven ernaar om onze aanpak zoveel mogelijk te delen. Daar zijn al mooie samenwerkingen uit ontstaan. Zo werken wij inmiddels samen met een van de grootste woningcorporaties van Limburg om de leefbaarheid in de wijken beter te maken. Daarom sluiten steeds meer coöperaties aan. 

We hebben nu een samenwerking met een van de grootste coöperaties van Limburg. De panden die wij opknappen nemen zij over en gaan ze verhuren.

Ze nemen dat pand dan mee in een duurzame onderhoudsplanning. Het pand wordt netjes onderhouden en de leefbaarheid in de wijk wordt beter.

pexels-marc-mueller-380769
pexels-photomix-company-518244
pexels-kaboompics-com-6224